PENAJA BLOG


Wednesday, July 15, 2009

Bahagian A - S2

Rajah 2

2. Rajah 2 di atas menunjukkan paparan bahagian hadapan sebuah osiloskop. P, Q, R dan S adalah bahagian utama alat tersebut. Pilih mana-mana DUA daripada P, Q, R dan padankan kegunaan yang betul dalam ruang jawapan di bawah.

[....] Menghidupkan bekalan kuasa
[....] Melaraskan voltan /bahagian
[....] Memaparkan bentuk gelombang
[....] Melaraskan masa/bahagian
[....] Mendapatkan nilai voltan Puncak ke puncak
(4 markah)

9 comments: