PENAJA BLOG


Monday, July 27, 2009

Bahagian A - S4

Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan kaedah pengujian kerosakan diod menggunakan meter pelbagai berdigit. Dengan menggunakan nombor 1, 2, 3 dan 4, susunkan langkah-langkah pengujian.

  • [...] Jika bacaan meter menunjukkan nilai 0, diod dalam keadaan terpintas.
  • [...] Dalam keadaan pincang ke depan, bacaan bagi diod adalah 0.6V hingga 0.8V (Silikon).
  • [...] Melaras meter berdigit ke fungsi pengujian diod.
  • [...] Sambung kuar meter pada kedudukan anod-katod diod.
(4 markah)

11 comments: