PENAJA BLOG


Wednesday, July 8, 2009

SOALAN 1

Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

1. [....] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
2. [....] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
3. [....] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.
(3 markah)

20 comments:

 1. mohamad fitry bin hamdan dan hidayatJuly 15, 2009 at 3:46 PM

  salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [salah] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 2. adi,afiq dan solehJuly 15, 2009 at 4:03 PM

  1. [wrong] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [wrong] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  3. [betu la] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 3. [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [salah] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 4. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah( salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 5. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 6. SOALAN 1
  Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  1. [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  3. [salah] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  (3 markah)

  ReplyDelete
 7. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 8. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 9. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio

  ReplyDelete
 10. Berikut adalah fingsi komponen elektronik yang terdapat dalam sistem perhubungan. Padankan komponen dengan fungsinya dengan menulis huruf pada kotak yang berkaitan.


  1. [b] Perintang
  2. [a] Pemuat
  3. [e] Litar bersepadu
  4. [d] Bateri
  5. [c] Diod

  [A] menyimpan kuasa
  [B] daya melawan pengaliran arus elektrik
  [C] pengalir arus satu arah
  [D] menghasilkan daya gerak elektrik
  [E] gabungan transistor, diod, perintang dan pemuat

  ReplyDelete
 11. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  1. [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.

  3. [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 12. Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  1. [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.

  3. [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio

  ReplyDelete
 13. Berikut adalah fingsi komponen elektronik yang terdapat dalam sistem perhubungan. Padankan komponen dengan fungsinya dengan menulis huruf pada kotak yang berkaitan.


  1. [B] Perintang
  2. [A] Pemuat
  3. [E] Litar bersepadu
  4. [D] Bateri
  5. [C] Diod

  [A] menyimpan kuasa
  [B] daya melawan pengaliran arus elektrik
  [C] pengalir arus satu arah
  [D] menghasilkan daya gerak elektrik
  [E] gabungan transistor, diod, perintang dan pemuat

  ReplyDelete
 14. Rajah 1 menunjukkan litar pembekal kuasa arus terus A, B, C dan D adalah komponen utama pada litar itu. Padankan huruf komponen utama dengan fungsi yang disenaraikan.


  Rajah 1


  1. [A] Menurunkan voltan bekalan arus ulang alik.
  2. [C] Mengurangkan riak gelombang.
  3. [D] Melaraskan voltan keluaran voltan.
  4. [A] Menukarkan arus ulang alik kepada arus terus

  ReplyDelete
 15. Jawapan Soalan 1:

  Berikut ialah tentang proses perhubungan. Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (×) bagi pernyataan yang salah.

  1. [x] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [x] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.
  3. [/] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  Tahniah kepada yg berjaya menjawab dgn tepat.

  ReplyDelete
 16. Rahim Afiq MuzafarAugust 17, 2009 at 1:36 PM

  SALAH
  SALAH
  BETOL

  ReplyDelete
 17. shima...wafi...dayahAugust 17, 2009 at 1:51 PM

  salah
  salah
  betul

  ReplyDelete
 18. 1. [salah] Menekan kekunci mesin taip adalah merupakan hubungan manusia dengan mesin.
  2. [betul] Optik gentian adalah salah satu talanian penghantaran isyarat yang menggunakan cahaya.

  3. [betul] Mikrofon, penguat dan antena merupakan salah satu bahagian keluaran dalam sistem penghantaran radio.

  ReplyDelete
 19. salah,salah,betul

  ReplyDelete
 20. zamir,khairi,qaleff,nazirulAugust 17, 2009 at 2:11 PM

  salah,salah,betul

  ReplyDelete