PENAJA BLOG


Monday, July 27, 2009

Bahagian B - S1

Jadual 3 di bawah menunjukkan tatarajah litar AT. Padankan gandingan yang betul antara tatarajah litar dan formula yang digunakan untuk menghitung kuantiti elektrik litar elektronik asas.

Rajah 3

10 comments: