PENAJA BLOG


Wednesday, July 29, 2009

Bahagian B - S3

Rajah 5

Merujuk kepada litar Rajah 5, jika voltan dibekalkan ke litar. Bulatkan jawapan yang betul.
  • LED itu menyala. [YA / TIDAK]
  • Jika Vs diterbalikkan kekutubannya, arus mengalir. [YA / TIDAK]
[3 markah]

11 comments: