PENAJA BLOG


Saturday, August 15, 2009

Bahagian B - S7


Rajah 8

Rajah 8 menunjukkan bentuk fizikal sebuah diod simpang PN. Labelkan tamatan Anod dan Katod dalam ruang yang berlabel A dan B.

  • A : __________________
  • B : __________________
(3 markah)

11 comments: