PENAJA BLOG


Sunday, October 18, 2009

Bahagian A - S1

Rajah 1

Rajah 1 di atas menunjukkan paparan bahagian hadapan sebuah osiloskop. P, Q, R dan S adalah bahagian utama alat tersebut. Pilih mana-mana DUA daripada P, Q, R dan padankan kegunaan yang betul dalam ruang jawapan Jadual 1 di bawah.

P
Menghidupkan bekalan kuasa
Q

Melaraskan voltan /bahagian
R

Memaparkan bentuk gelombang
S

Melaraskan masa/bahagian

Jadual 1

No comments:

Post a Comment