PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian C / Soalan 2

Rajah 16

Rajah 16 menunjukkan satu plat pencontoh.

Lukiskan mengikut skala saiz penuh pada halaman 21. Semua garisan binaan untuk mendapatkan lengkok dan tangen QR mestilah ditunjukkan dengan jelas.

No comments:

Post a Comment