PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 10

Rajah 14

Rajah 14Merujuk Rajah 14, hitungkan nilai aruhan, Lj pada punca S – T dalam ruang jawapan yang disediakan.

Lj =

No comments:

Post a Comment