PENAJA BLOG


Sunday, October 18, 2009

Bahagian A - S3

Rajah 2

Bulatkan jawapan yang betul bagi jumlah rintangan (RJ), dalam Rajah 2 di atas.

A. 440 Ω

B. 320 Ω

C. 270 Ω

D. 420 Ω

No comments:

Post a Comment