PENAJA BLOG


Tuesday, May 17, 2011

Bahagian A / Soalan 3

Rajah 3 menunjukkan litar loceng elektrik jenis getar. Sambungkan suis dan bateri ke punca X dan Y supaya loceng boleh berkendali.

Rajah 3

No comments:

Post a Comment