PENAJA BLOG


Tuesday, May 17, 2011

Bahagian A / Soalan 4

Anda pernah menyambung litar secara sambungan delta. Lengkapkan litar pada ruang jawapan dengan menyambung bekalan R, Y dan B ke punca X, Y dan Z supaya menjadi sambungan delta.

Rajah 4

No comments:

Post a Comment