PENAJA BLOG


Monday, May 23, 2011

Bahagian A / Soalan 6

Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai regangan kemuatan dalam litar AU pemuat tulen. Padankan simbol-simbol dalam Jadual 2 di bawah dengan keterangan yang diberi.

Jadual 2

1 comment:

  1. JAWAPAN:

    Xc = Regangan kemuatan (Ohm)
    f = Frekuensi, Hertz (Hz)
    C = Nilai kemuatan, Farad (F)

    ReplyDelete