PENAJA BLOG


Monday, May 23, 2011

Bahagian A / Soalan 9

Rajah 8

Anda pernah menguji satu diod untuk menentukan kerosakan diod. Tuliskan langkah-langkah dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 bagaimana anda melakukan pengujian tersebut dalam ruang jawapan.
 1. Jika jarum meter bergerak ke kanan, ia menunjukkan diod dalam keadaan baik. Jika jarum tidak bergerak, ia menunjukkan diod rosak (terbuka) - [____]
 2. Ubah kedudukan probe hitam (-) ke kaki B dan probe merah (+) ke kaki A. - [____]
 3. Laraskan julat Meter Ohm ke R x 1k. - [____]
 4. Jika jarum meter tidak bergerak, bermakna diod dalam keadaan baik. Jika jarum bergerak ke kanan, ia menunjukkan diod rosak (bocor). - [____]
 5. Sentuh probe hitam (-) Meter Ohm ke kaki A dan probe merah (+) ke kaki B.- [____]

1 comment:

 1. JAWAPAN:

  Jika jarum meter bergerak ke kanan, ia menunjukkan diod dalam keadaan baik. Jika jarum tidak bergerak, ia menunjukkan diod rosak (terbuka) - [4 / 5]

  Ubah kedudukan probe hitam (-) ke kaki B dan probe merah (+) ke kaki A. - [3]

  Laraskan julat Meter Ohm ke R x 1k. - [1]

  Jika jarum meter tidak bergerak, bermakna diod dalam keadaan baik. Jika jarum bergerak ke kanan, ia menunjukkan diod rosak (bocor). - [4 / 5]

  Sentuh probe hitam (-) Meter Ohm ke kaki A dan probe merah (+) ke kaki B.- [2]

  ReplyDelete