PENAJA BLOG


Monday, May 23, 2011

Bahagian A / Soalan 8

Rajah 7

Anda pernah menyambung litar lampu pendarflour seperti Rajah 7. Pilih mana-mana tiga dan tandakan ( √ ) kaedah sambungan yang betul semasa melakukan kerja tersebut serta ( X ) pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan.

(a) Tamatan sepunya (Com) pada meter watt disambung kepada punca bekalan.


(b) Tamatan dawai bumi di sambung kepada perumah logam.


(c) Tamatan meter ampere (A) disambung berselari dengan lampu pendarflour.


(d) Tamatan meter volt (V) di sambung bersiri dengan lampu pendarflour.


(e) Tamatan R dan S disambung dengan pemuat 100µF, 400V untuk merendahkan faktor kuasa litar.
No comments:

Post a Comment