PENAJA BLOG


Monday, January 30, 2012

Modul 2 - Komponen Pasif

2.1 Perintang
2.1A Membaca dan menguji perintang
2.1B Kegunaan perintang
2.1C Menguji kerosakan perintang dalam litar

2.2 Pemuat
2.2A Menguji pemuat
2.2B Menguji kerosakan pemuat dalam litar

2.3 Pearuh
2.3A Menguji pearuh
2.3B Menguji kerosakan pearuh

No comments:

Post a Comment