PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian A / Soalan 11

Jadual 1 menunjukkan pernyataan berkenaan keselamatan semasa membaik pulih peralatan elektrik.

Pilih mana-mana tiga dan tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) yang tidak bekenaan di dalam ruang jawapan.

a) Memakai kasut getah semasa membaiki peralatan elektrik - [____]

b) Tidak memakai barang kemas - [____]

c) Menggunakan player yang telah rosak penebatnya - [____]

d) Membersih tempat kerja sebelum membaikpulih peralatan - [____]

1 comment: