PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 3

Rajah 4

Rajah 4 di atas menunjukkan litar siri. Tentukan nilai

a) Voltan V1
b) Voltan V2
c) Voltan V3

Hitungkan jawapan anda di ruang jawapan.

1 comment:

  1. JAWAPAN:

    a) V1 = I x R1 = 5A x 16 ohm = 80 volt

    b) V2 = I x R2 = 5A x 36 ohm = 180 volt

    c) V3 = I x R3 = 5A x 25 ohm = 125 volt

    ReplyDelete