PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 2

Nyatakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi rintangan sesuatu pengalir.

i. …………………………………………………....

ii. ……………………………………………………

iii. ……………………………………………………

1 comment: