PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 6

Padankan perintang yang bernilai 1.8kΩ ±5% dengan kedudukan mengikut susunan jalur kod warna dalam Jadual 6.

Jadual 6

1 comment: