PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 7

Rajah 7

Rajah 7 menunjukkan struktur atom suatu bahan. Namakan bahagian yang bertanda A, B dan C dalam ruang jawapan yang disediakan.

A: _______________________________

B: _______________________________

C: _______________________________

1 comment:

  1. JAWAPAN:

    A. Nukleus
    B. Elektron valensi
    C. Elektron

    ReplyDelete