PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian D / Soalan 1

Rajah 5

TV dirumah anda mengalami kerosakan tiada warna merah. Dengan merujuk gambarajah blok pada Rajah 5 di atas:

a) Pada pendapat anda bahagian manakah pada litar TV tersebut mengalami kerosakan?
b) Huraikan langkah-langkah untuk mengesan dan membaik pulih penerima TV tersebut?

No comments:

Post a Comment