PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian A / Soalan 12

Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan sebuah osiloskop.

Pilih mana-mana empat tugas pada jadual 2 dan padankan dengan menulis A, B, C, D, E atau F dalam ruang jawapan.

1. Melaras ketajaman garisan gelombang - [____]

2. Melaras julat masa - [____]

3. Melaras gelombang atas atau ke bawah - [____]

4. Mengawal kecerahan - [____]

5. Melaras julat voltan - [____]

6. Melaras gelombang ke kiri atau ke kanan - [____]

1 comment: