PENAJA BLOG


Monday, July 23, 2012

Bahagian B / Soalan 1

Rajah 3

Rajah 3 menunjukkan kaedah pengujian kerosakan diod menggunakan meter pelbagai berdigit.

Dengan menggunakan nombor 1, 2, 3 dan 4, susunkan langkah-langkah pengujian dalam Jadual 5.

a) Jika bacaan meter menunjukkan nilai 0, diod dalam keadaan terpintas. - [____]

b) Dalam keadaan pincang ke depan, bacaan bagi diod adalah 0.6V hingga 0.8V (Silikon) - [____]

c) Melaras meter berdigit ke fungsi pengujian diod. - [____]

d) Sambung kuar meter pada kedudukan anod katod diod. - [____]

No comments:

Post a Comment